پروفیل گرده ماهی

پروفیل گرده ماهی آلومینیومی و یا پروفیل آلومینیومی گرده ماهی نام محصولی است که جهت پوشاندن قسمت های انتهایی و یا تقاطع دو محصول مانند موکت ، پارکت ، کفپوش ، پادری و… استفاده می شود.
پروفیل آلومینیوم عمومی
Die & Mandrel

پروفیل گرده ماهی آلومینیومی و یا پروفیل آلومینیومی گرده ماهی نام محصولی است که جهت پوشاندن قسمت های انتهایی و یا تقاطع دو محصول مانند موکت ، پارکت ، کفپوش ، پادری و… استفاده می شود. پروفیل گرده ماهی در انواع رنگ های مختلف قابل آنادایز شدن می باشد

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن